Renovering

Söka Bygglov

Det finns en del att tänka på om du är på väg att bygga ett nytt hus eller bygga till det du har. Exempelvis kan du behöva söka bygglov för att få tillstånd att bygga.

Om du ska bygga ett hus eller bygga till det du har är det du som är byggherre. Det innebär att du själv bär det yttersta ansvaret för vad som byggs. Därför är det viktigt att du redan från början är på det klara med vad som gäller för det du ska göra. En mängd lagar och regler finns som måste följas.


Bygglov

Det krävs ofta bygglov för att bygga nytt, vissa tillbyggnader samt att göra vissa ändringar. Det kan också krävas bygglov för anläggningar som till exempel upplag, plank och murar. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Innan du börjar bygga något bör du därför ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov.


Kostnad och tid

Kostnaden för bygglov varierar mellan olika kommuner. Byggnadsnämnden får ta ut avgifter i alla ärenden som gäller bygglov. Fullmäktige i kommunen beslutar vilken bygglovstaxa som ska gälla. Hur lång tid det tar att få ett bygglov varierar från kommun till kommun, men kommunen har högst tio veckor på sig att ge dig ditt besked. Detta kan vid behov även förlängas med tio veckor till.